VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO PIŁA, 12-13 kwietnia 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

12 kwietnia 2018 r. (Hotel Gromada, Piła, ul. Aleja Piastów 15)

1200 - 1400 Rejestracja – Hotel Gromada
1400 - 1430 Rozpoczęcie konferencji - Powitanie gości
Prof. Bazyli Czyżewski, PhD Andreea Muntean, Prof. Katarina Zakić

ENGLISH-SPEAKING SECTION
- INTERNATIONAL AND NATIONAL PERSPECTIVE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT - PART 1

Chairperson: Prof. Muntean Andreea, Prof. Sebastian Stępień
1430 - 1450 PhD Andreea Muntean, PhD Silvia Ștefania Maican, PhD Iulian Bogdan Dobra International Economic Relations of Alba Iulia Chamber of Commerce and Industry (1918-1940)
1450 - 1520 Prof. Katarina Zakić, Katarina Teśić Managing regional development in CEE contries – example of initiative 16+1
1520 - 1540 PhD Silvia Ștefania Maican, PhD Andreea Muntean, PhD Paștiu Carmen Registered trademarks: a interwar period case study for Alba Iulia, Romania
1540 - 1560 Prof. Anna Matuszczak, et al. Eco-efficiency versus eco-effectiveness in the sustainable development of agriculture: a comparative analysis in EU regions
1600 - 1630 Przerwa kawowa/ Coffee break


ENGLISH-SPEAKING SECTION
- INTERNATIONAL AND NATIONAL PERSPECTIVE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT - PART 2

Chairperson: Prof. Katarina Zakić, Prof. Anna Matuszczak
1630 - 1650 Prof. Aleksandra Tosovic-Stefanovic Analysis of factors which impact on economic development and the competitive advantages of a country
1650 - 1710 PhD Aleksander Gusakov Assesment of the success of regional and local development projects based on social networks data
1710 - 1730 Hennebry Barrai The urban-rural divide. A study on how the recesion and recovery have accentuated regional disparties in Ireland
1730 - 1750 Prof. Sebastian Stępień, PhD Maican Silvia The role of the rural development program in creating the development of the agricultural sector. The case of the countries of Central and Eastern Europe
1750 - 1820 PhD Tadesse Haile Determinants Of Sovereign Rating In Sub - Saharan African Countries
1900 Uroczysta kolacja / Gala dinner


13 kwietnia 2018 r. (Biblioteka Główna PWSZ Piła, ul. Podchorążych 10)

Sekcja 1 - Biblioteka Główna PWSZ

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA VS ŁAD ŚRODOWISKOWY

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Piotr Kułyk, prof. nadzw. dr hab. Bazyli Czyżewski,
900 - 920 prof. Walenty Poczta, dr Małgorzata Kołodziejczak Usługi produkcyjne w rolnictwie a paradygmat rozwoju zrównoważonego – wybrane aspekty
920 - 940 prof. Marian Podstawka, mgr Bartłomiej Suchodolski Ocena poziomu rozwoju ekonomiczno-społecznego województw z zastosowaniem taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga
940 - 1000 prof. Krzysztof Firlej Rola nowoczesnego rynku pracy i kapitału ludzkiego w ewolucji przemysłu spożywczego w Polsce
1000 - 1020 prof. Andrzej Czyżewski, prof. Aleksander Grzelak, mgr Łukasz Kryszak Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w krajach UE
1020 - 1040 prof. Ryszard Kata, dr Dariusz Kusz Efektywność ekonomiczna i udział rolnictwa w gospodarce regionów w Polsce
1040 - 1100 dr Marta Guth, dr Katarzyna Smędzik Wsparcie zadań zawierających się w koncepcji zrównoważonego rozwoju dla gospodarstw rolnych różnych typów produkcyjnych w Polsce w latach 2004-2015
1100 - 1130 Przerwa kawowa / Coffee break

Moderator: prof. dr hab. Piotr Bórawski, dr Jan Polcyn
1130 - 1150 prof. Agnieszka Brelik, prof. Piotr Kułyk Dobra publiczne w zrównoważanym rozwoju obszarów wiejskich
1150 - 1210 prof. Andrzej Czyżewski, prof. Anna Matuszczak Budżet rolny Polski w warunkach zmiany opcji polityki gospodarczej po 2016 roku
1210 - 1230 prof. Piotr Bórawski, Tetiana Yashchenko, Andrii Sviderskyi, James W. Dunn Rozwój rynku energii odnawialnej w UE ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej
1230 - 1250 dr Michał Borychowski, mgr Stochmal Radosław Energochłonność sektorów wybranych gospodarek krajów UE
1250 - 1320 mgr Łukasz Kryszak, mgr Jakub Staniszewski Błąd złożenia na przykładzie dochodów w rolnictwie europejski


Sekcja 2 - Galeria na Poddaszu – Biblioteka Główna PWSZ

KAPITAŁ LUDZKI W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM

Moderator: prof. zw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk
900 - 920 dr Artur Zimny Rola państwowych szkół wyższego szkolnictwa zawodowego w procesie zrównoważonego rozwoju
920 - 940 prof. Grażyna Krzyminiewska Silver economy w rozwoju regionalnym w świetle koncepcji human-centre-development.
940 - 1000 dr Anna Turczak Popularność poszczególnych kierunków studiów wśród kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej
1000 - 1020 dr Joanna Nucińska Finansowanie edukacji jako przedmiot międzynarodowej statystyki publicznej
1020 - 1040 dr Jan Polcyn, mgr Maciej Gawrysiak Analiza skuteczności kształcenia zawodowego pod względem zapotrzebowania rynku pracy w Polsce
1040 - 1100 mgr Greta Poszwa Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania edukacyjnej wartości dodanej
1100 - 1130 Przerwa kawowa / Coffee break

Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Przekota, dr Milda Burzała
1130 - 1150 prof. Grzegorz Przekota, prof. Jerzy Rembeza Przestrzenne zróżnicowanie sezonowego bezrobocia w USA
1150 - 1220 dr Milda Burzała Szoki na rynku kapitałowym – analiza falkowa
1220 - 1240 prof. Nadezda Shmygol, dr Andrey Antoniuk Problemy ekonomiczne i środowiskowe państwa, regionów i przedsiębiorstw Ukrainy i sposoby ich rozstrzygania
1240 - 1300 dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska Kształtowanie wizerunku obiektu hotelarskiego w trendzie zrównoważonego rozwoju
1300 - 1320 prof. Sebastian Stępień, mgr Wojciech Cegielski, dr Jan Polcyn W kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego – przykład innowacji w sektorze zarządzania odpadami
1320 - 1340 dr Swietłana Iarkova Wprowadzenie naukowych zdobyczy klinik uniwersyteckich w praktykę medycyny regionalnej
1340 - 1400 Podsumowanie i zakończenie konferencji
1400 Obiad
Honorowy Patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski
Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski
Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile – prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski
Rektor Uniwersytetu Ekonomiczego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
Organizatorzy:     
Partnerzy: