INFORMACJE ORGANIZACYJNE:JĘZYK KONFERENCJI

     Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski i angielski.


WYDAWNICTWO

     Owocem dyskusji naukowej w ramach naszej konferencji będzie publikacja w czasopiśmie Progress in Economic Sciences (czasopismo poddane będzie ocenie MNiSW w 2017 roku – lista B).

W związku z powyższym oczekujemy nadsyłania oryginalnych prac naukowych w języku angielskim lub polskim o objętości minimum 21 tys. znaków, przygotowanych zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi.

    Referaty zgłoszone na konferencję zostaną skierowane do publikacji dopiero po pozytywnym przejściu procedury podwójnej recenzji.
TERMINY


  1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (tytuł i główne tezy referatu) do 06.02.2017


  2. Opłata konferencyjna do 16.02.2017:

    500 zł - obejmująca publikację w Progress in Economic Sciences, pełne wyżywienie i nocleg
    300 zł - publikacja bez uczestnictwa


  3. Tekst referatu przygotowany zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi. (artykułu zgłoszone po terminie nie trafią do publikacji) do 27.02.2017KONTO KONFERENCJI

48 1500 1041 1210 4005 7248 0000

BZACH 3 Oddział w Pile

z dopiskiem DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO


Uwaga!

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty konferencyjnej do dnia 31.01.2017 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

Lokalizacja:   


powrót
Honorowy Patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski
Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski
Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile – prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski
Rektor Uniwersytetu Ekonomiczego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
Organizatorzy:     
Sponsorzy: