INFORMACJE ORGANIZACYJNE:JĘZYK KONFERENCJI

     Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski i angielski.


WYDAWNICTWO

     Owocem dyskusji naukowej w ramach naszej konferencji będzie publikacja w czasopiśmie Progress in Economic Sciences Nr 6 oraz Conference Proceedings (publikacja zostanie zgłoszona do oceny Web of Science).

     W związku z powyższym oczekujemy nadsyłania oryginalnych prac naukowych w języku angielskim lub polskim o objętości minimum 21 tys. znaków, przygotowanych zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi. Referaty zgłoszone na konferencję zostaną skierowane do publikacji dopiero po pozytywnym przejściu procedury podwójnej recenzji.TERMINY


15 marca 2019 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (tytuł i główne tezy referatu)
15 marca 2019 r. - opłata konferencyjna:
  • 1000 zł - obejmująca publikację, pełne wyżywienie i nocleg (Hotel Gromada w Pile, materiały konferencyjne
  • 850 zł - obejmująca publikację, pełne wyżywienie, materiały konferencyjne (brak noclegu)
  • 800 zł – publikacja bez uczestnictwa
31 marca 2019 r. - tekst referatu przygotowany zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi (artykuły zgłoszone po terminie nie trafią do publikacji).

Miejsce Konferencji

11 kwietnia (czw) - Hotel Gromada w Pile, Piła, Al. Piastów 15
12 kwietnia (pt) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, Podchorążych 10, Biblioteka Główna


KONTO KONFERENCJI

48 1500 1041 1210 4005 7248 0000

Santander Bank Polska S.A. 3 w Pile - z dopiskiem:

Determinanty Rozwoju Regionalnego


dla płatności z zagranicy
PL48 1500 1041 1210 4005 7248 0000
Bank Polska S.A. 3, Pila
SWIFT (BIC code): WBKPPLPP
z dopiskiem DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT


UWAGA. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty konferencyjnej do dnia 31 marca 2019 r.
Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
Lokalizacja:   


powrót
Organizatorzy:


--->