INFORMACJE ORGANIZACYJNE:



JĘZYK KONFERENCJI

     Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski i angielski.


WYDAWNICTWO

     Wybrane artykuły prezentujące wysoki poziom naukowy i przygotowane w języku angielskim zostaną wydane w formie publikacji Conference Proceedings, która zostanie zgłoszona do indeksowania w Web of Sciences Core Collection (15 pkt wg MNiSW).

     Ponadto organizator zapewnia publikację zgłoszonych artykułów w czasopiśmie Progress in Economic Sciences nr 5/2018, z terminem publikacji do 30 lipca 2018 r. (po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego), pod warunkiem nadesłania kompletnego artykułu w terminie do 8 stycznia 2018 r. Artykuły nadesłane w terminie późniejszym będą kierowane do publikacji w numerze 6/2019..

W związku z powyższym oczekujemy nadsyłania oryginalnych prac naukowych w języku angielskim lub polskim o objętości minimum 21 tys. znaków, przygotowanych zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi.

    Referaty zgłoszone na konferencję zostaną skierowane do publikacji dopiero po pozytywnym przejściu procedury podwójnej recenzji.




TERMINY


  1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (tytuł i główne tezy referatu) do 05.02.2018


  2. Opłata konferencyjna do 16.02.2018:

    500 zł - obejmująca publikację w Progress in Economic Sciences, pełne wyżywienie i nocleg
    300 zł - publikacja bez uczestnictwa


  3. Tekst referatu przygotowany zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi. (artykułu zgłoszone po terminie nie trafią do publikacji) do 08.01.2018



KONTO KONFERENCJI

48 1500 1041 1210 4005 7248 0000

BZ WBK 3 Oddział w Pile

z dopiskiem DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO


Uwaga!

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty konferencyjnej do dnia 31.01.2018 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.





Lokalizacja:



   


powrót
Honorowy Patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski
Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski
Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile – prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski
Rektor Uniwersytetu Ekonomiczego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
Organizatorzy:     
Partnerzy: