powrót
Komitet Naukowy:Conf. Univ. dr. Andreea Muntean, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Prof. univ. dr. Maria Popa, ”1 Decembrie 1918” University
in Alba Iulia, Romania
Conf. univ. dr. Dan Danuletiu, ”1 Decembrie 1918” University
in Alba Iulia, Romania
Conf. univ. dr. Iulian Bogdan Dobra, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Prof. Dragan Mihajlovic, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. Bojan Djordjevic, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. Ana Jurcic, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. Ranka Mitrovic, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. Aleksandra Tosovic-Stefanovic, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. Katarina Zakić, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, Poznan University
of Economics and Business, Poland
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Poznan University
of Economics and Business, Poland
Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, Stanislaw Staszic University
of Applieed Sciences in Pila, Poland
Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Poznan University
of Economics and Business, Poland
Prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Stanislaw Staszic University of Applieed Sciences in Pila, Poland
Prof. zw. dr hab. Bazyli Czyżewski, Stanislaw Staszic University of Applieed Sciences in Pila, Poland
dr hab. Jan Polcyn, Stanislaw Staszic University of Applieed Sciences in Pila, Poland
dr Wojciech Drożdż, University of Szczecin, Poland
dr hab. Henryk Dźwigoł, Silesian University of Technology, Poland


Komitet Organizacyjny:Przewodniczący:       dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska

Sekretarz:       dr Paweł Dahlke

Skarbnik:       dr Michał Bania

Członkowie:
      dr Paweł Błaszczyk
      dr Radosław Miśkiewicz
      dr Joanna Strońska-Ziemann
      dr Mariola Dźwigoł-Barosz, Politechnika Śląska
      mgr Piotr Sosnowski
      mgr Zofia Jeżewska-Bania
      mgr Maciej Gawrysiak
      mgr Emilia Lewicka-Kalka
Organizatorzy:


--->