powrót
Komitet Naukowy:Conf. univ. dr. Dan Danuletiu, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Conf. univ. dr. Iulian Bogdan Dobra, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Prof. Dragan Mihajlovic, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Prof. Bojan Djordjevic, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Prof. Ana Jurcic, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Prof. Ranka Mitrovic, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Yrd. Doç. Dr. Bayram Kiliç, Mehmet Akif Ersoy University, Turcja Dr. Hakan Kirbaş, Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
Prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Prof. nadzw. dr hab. Bazyli Czyżewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
Prof. nadzw. dr hab. Sebastian Stępień, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
Dr hab. Marek Chrzanowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Dr Anna Turczak, Zachodniopomorska Szkoła Wyższa w Szczecinie, Polska


Komitet Organizacyjny:Przewodniczący:       doc. dr inż. Jan Polcyn

Sekretarz:       dr Paweł Dahlke

Skarbnik:       dr Michał Bania

Członkowie:
      dr Paweł Błaszczyk
      dr Radosław Miśkiewicz
      dr Grzegorz Kinelski
      mgr Paweł Pyziak
      mgr Piotr Sosnowski
      mgr Zofia Jeżewska-Bania
      mgr Maciej Gawrysiak
      mgr Emilia Lewicka-Kalka
Honorowy Patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski
Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski
Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile – prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski
Rektor Uniwersytetu Ekonomiczego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
Organizatorzy:     
Sponsorzy: